Fatra

Domo

heterogénna PVC podlahová krytina určená pre bytovú výstavbu

Novoflor Standard

heterogénna PVC podlahová krytina určená pre bytovú a komerčnú výstavbu a mierne zaťažené priestory ľahkého priemyslu

KLASIK

KOLOR

Novoflor Extra

heterogénna PVC podlahová krytina určená pre bytovú a komerčnú výstavbu a ľahký priemysel

DECOR

MARKET

OPTIMAL

STYL

Dual

heterogénna PVC podlahová krytina určená pre bytovú a komerčnú výstavbu a ľahký priemysel

Novoflor Extra Amos

je výbornou voľbou, pokiaľ potrebujete spojiť úžitkové a estetické vlastnosti PVC podlahoviny. Bola vyvinutá špeciálne pre použitie v školách (školských triedach a jedálňach), kde je dlhodobo vystavená pôsobeniu vysokej záťaže - obzvlášť pôsobeniu pohyblivého nábytku

Elektrostatik

ELEKTROSTATIK sú podlahoviny elektrostaticky vodivé (vnútorný elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.106 Ω). Podlahovina je určená pre aplikácie do priestorov s požiadavkami na elektrostaticky vodivé prevedenie podlahy, napr. priestory s nebezpečenstvom výbuchu, laboratóriá, v zdravotnítve (RTG pracoviská, operační sály, prípravne), pre výrobu zdvojených podláh ai

ELEKTROSTATIK A

ELEKTROSTATIK X

Dynamik

DYNAMIK sú podlahoviny antistatické (vnútorný elektrický odpor v rozsahu 5.104 – 1.108 Ω). Podlahovina je určená predovšetkým pre aplikácie do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, napr. počítačové sály, výroba elektroniky, oblasť telekomunikácií atď.

DYNAMIK A

DYNAMIK X

Praktik

homogénna PVC podlahová krytina určená pre bytovú a komerčnú výstavbu a ľahký priemysel

PRAKTIK K

PRAKTIK N